UUDISED

AS Harku Karjäär, 27.03.2020

10.06.2019. a AS Harku Karjäär avaldas hange „AS Harku Karjäär pesuliini ostmine ja kutsub hankes osalema.  Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kogu teabevahetus ja pakkumuste esitamine vastavalt hanke alusdokumentides esitatud tingimustele toimub https://riigihanked.ee  keskkonna kaudu.

Hange: 209644 AS Harku Karjäär pesuliini ostmine. Otse link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1577734/general-info

Rakendusüksuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega rahuldati AS Harku Karjäär investeerimise taotlust. AS Harku Karjäär tegeleb projektiga meetme ,,Ettevõtete ressursitõhususe” abil pesuliini paigaldamiseks ettevõtte territooriumile, eesmärgiga väärindada ettevõtte territooriumil ladustatud purustamisprotsessi käigus tekkinud mittelikviidne materjal ja toota pestud paekivikillustikku. Toetatava projekti number on struktuuritoetuse registris (SFOS) nr 2014-2020.4.03.19-0414. Toetuse summa on 200 000,00 eurot.
el_regionaalarengu_fond_vertikaalne